„DZIEŃ SERDECZNOŚCI”

S E R D E C Z N O Ś Ć to słowo wszystkim dobrze znane, ale niekiedy zapominane. Aby przypomnieć jego wartość i znaczenie zainicjowaliśmy dzisiaj w naszej szkole „Dzień serdeczności”. Przy głównym wejściu do szkoły stanęło pudełko z […]