OFFICE 365

Informujemy, że szkoła uzyskała dostęp do pakietu Office 365 dla Edukacji, który zapewnia BEZPŁATNE NARZĘDZIA do pracy, w tym edytor tekstu Word, magazyn dokumentów i plików w „chmurze” pod nazwą „OneDrive”, arkusz kalkulacyjny Excel, a przede wszystkim możliwość pracy on-line, […]