„Wiosna z ciekawymi zawodami” STRAŻAK

Kolejna odsłona szkolnego programu „Wiosna z ciekawymi zawodami” autorstwa pani Ewy Owsik, Katarzyny Lewandowskiej i koordynatora Wewnątrzszkolnego Systemu Doradztwa Zawodowego pani Urszuli Bodył.

Tym razem gościł u nas komendant Powiatowej Państwowej Straż Pożarnej w Pabianicach młodszy brygadier pan Jacek Karcz.

W spotkaniu uczestniczyły klasy VIIa, VIIIb i VIIIc. Uczniowie dowiedzieli się jakie zadania stoją przed Strażą Pożarną. Oprócz wyjazdów do pożarów, PSP wzywana jest również do wszelkiego rodzaju zdarzeń losowych: wypadki drogowe, likwidacja szkód wywołanych burzami i wichurami, zalania, ratowanie mienia i życia ludzi, akcje edukacyjne, charytatywne, po współpracę ze wszystkimi służbami Państwa.

Przedstawiona została statystyka rodzajów interwencji, używanego sprzętu. Pan komendant podkreślał często, że praca w staży pożarnej jest służbą wymagającą, należy mieć dużo wiedzy zarówno z zakresu pożarnictwa, jak i ratownictwa medycznego. Wymagana jest sprawność fizyczna przez cały okres służby oraz przede wszystkim empatia do drugiego człowieka i chęć niesienia pomocy.

Uczniowie dowiedzieli się o ścieżce zawodowej w PSP.

Do zawodu strażaka przygotowują szkoły w Krakowie, Poznaniu i Częstochowie. Absolwenci kończą naukę z tytułem technika pożarnictwa. Korpus oficerski kształci się w Szkole Głównej Służby Pożarniczej w Warszawie. Ważnym elementem rekrutacji są testy psychologiczne i przygotowanie fizyczne. Kandydaci przechodzą również rozmowę kwalifikacyjną i egzaminy między innymi z chemii i fizyki.

Na koniec można było przymierzyć cały strój, w jakim strażacy wyjeżdżają do akcji.

Bardzo dziękujemy panu komendantowi za spotkanie i przygotowanie ciekawej prezentacji 🤝