📌📌📌KOMUNIKAT 📌📌📌

Przypominamy, że dzień 26 maja (piątek) zgodnie z harmonogramem pracy szkoły jest dniem wolnym od zajęć dydaktycznych. Świetlica szkolna pracuje w tym dniu od godz. 7:00 do godz. 16:30. Stołówka szkolna nie wydaje obiadów.