Uwaga Rodzice!

W okresie od 1 do 28 lutego 2023 r. prowadzony będzie nabór uczniów do klas pierwszych!

Dzieci zamieszkałe w obwodzie szkoły przyjmowane są z urzędu na podstawie „Zgłoszenia dziecka do szkoły” wypełnionego i podpisanego przez rodziców.

Dzieci spoza obwodu szkoły podlegają rekrutacji na podstawie wypełnionego i podpisanego przez rodziców „Wniosku o przyjęcie dziecka”.

Wzory („zgłoszenia” (dziecko z obwodu) i „wniosku” (dziecko spoza obwodu) są dostępne w sekretariacie szkoły oraz na stronie internetowej szkoły: http://sp5pabianice.pl/rekrutacja/

Informacji w sprawie rekrutacji udziela sekretariat oraz dyrektor szkoły

(tel.: 42 215 34 95).

Rodziców dzieci zamieszkałych w obwodzie szkoły prosimy o pilny kontakt z sekretariatem.

Dopiero po weryfikacji tej grupy będziemy mogli określić liczbę wolnych miejsc w szkole dla dzieci spoza rejonu.