Zakończenie roku szkolnego cz.2

W piątek, 24 czerwca, uczniowie pożegnali szkołę, rozpoczynając dwumiesięczne wakacje. Najlepsi w klasyfikacji wyników poza świadectwem z wyróżnieniem otrzymali nagrody książkowe oraz dyplomy. W tej grupie najwyższą (maksymalną) średnią – 6,00 uzyskała Julia Niewiadomska , a druga w kolejności ze średnią 5,67 była Patrycja Słabiak – obydwie z klasy VIII c. Jako najlepsze uczennice wśród absolwentów otrzymały także nagrody specjalne: Nagrodę Dyrektora Szkoły, a Patrycja Nagrodę Rady Rodziców Szkoły. Obydwie wzięły również udział w miejskiej uroczystości zakończenia roku szkolnego w Szkole Podstawowej nr 14, gdzie odebrały nagrody Prezydenta Miasta wręczane najlepszym uczniom w mieście. Łącznie w klasach I – III nagrodzono 28 uczniów, a w klasach IV – VIII – 47. W klasyfikacji oddziałów nieprzeciętny wynik uzyskali uczniowie klasy VIII c, których średnia ocen to 4,29. Aż 11 spośród 25 uczniów tej klasy odebrało świadectwa z wyróżnieniem, a w pozostałych klasach klasach VIII było ich łącznie 24 (VIII a – 5, VIII b – 😎. Gratulujemy wyników i życzymy wielu sukcesów w dalszej edukacji. Na razie jednak… dobrego wypoczynku!

(zdjęcia ze strony: https://www.facebook.com/UMPabianice

Prezydent miasta i 2 absolwentki SP5
Prezydent miasta i  absolwentka SP5