UWAGA! WAŻNE – BEZPIECZEŃSTWO W POBLIŻU SZKOŁY!!!

W związku z remontem chodnika na ul. Zamkowej bezpośrednio przy budynku szkoły:

w piątek (17 czerwca) wejście do szkoły będzie dostępne wyłącznie wyznaczoną ścieżką – dotyczy opiekunów doprowadzających dzieci do świetlicy szkolnej

od poniedziałku – 20 czerwca – wejście na teren szkoły będzie możliwe wyłącznie od ul. Poniatowskiego, tj.:

– uczniowie klas młodszych wchodzą przez bramę i przechodzą boiskiem do wejścia pod łącznikiem.

– pozostali uczniowie wchodzą przez bramę, a następnie kierują się odpowiednio do wejścia przy pracowni nr 10 lub do wejścia przy sali gimnastycznej.

Osoby postronne wchodzące na teren szkoły od ul. Poniatowskiego prosimy o przechodzenie boiskiem do wejścia pod łącznikiem (obok sekretariatu).

Przemieszczanie się korytarzami budynków jest zabronione!