DZIEŃ EDUKACJI NARODOWEJ

Mimo ograniczeń sanitarnych udało nam się wrócić do wieloletniej tradycji szkoły związanej z Dniem Edukacji Narodowej. Z niewielkim opóźnieniem odbyła się szkolna uroczystość pasowania Pierwszaków połączona z wręczeniem nauczycielom Nagród Dyrektora Szkoły.

Najpierw uczniowie „zdawali” egzamin sprawdzający ich podstawowe przygotowanie do szkoły, a następnie złożyli uroczystą obietnicę, którą zobowiązali się m. in. do dbania o dobre imię szkoły, do rzetelnej nauki i zachowania, jakie przystoi uczniom Szkoły Podstawowej nr 5 im. Grzegorza Piramowicza w Pabianicach. Dyrektor potężnym ołówkiem dokonał pasowania uczniów, a wychowawcy wręczyli „złote” tarcze szkolne, które uczniowie będą przypinać do odświętnych strojów podczas uroczystych okazji podczas kolejnych ośmiu lat nauki.

Nagrody Dyrektora Szkoły z okazji DEN otrzymali: Urszula Bodył, Katarzyna Dumka, Sylwia Łaguniak, Małgorzata Naumowicz, Małgorzata Rutkowska, Dorota Stolińska, Alicja Zieja, Janusz Koźlenko, Paweł Szafrański i Wojciech Woźniak. Wręczając nagrodę p. Małgorzacie Naumowicz Dyrektor poinformował, iż za zaangażowanie na rzecz idei czerwonokrzyskiej Zarząd Oddziału Polskiego Czerwonego Krzyża w Pabianicach wystąpił o nadanie jej zaszczytnego Medalu Komisji Edukacji Narodowej, którym została uhonorowana podczas uroczystego spotkania przez Łódzkiego Kuratora Oświaty, p Waldemara Flajszera.

Dyrektor podkreślił, że DEN jest świętem wszystkich pracowników oraz osób związanych z edukacją, którym także podziękował za kolejny rok trudnej pracy w okresie nacechowanym wieloma zagrożeniami.