Uwaga! Zagrożenie!

Z powodu długotrwałej nieobecności pracownika uprawnionego do przeprowadzania pieszych („Pan Stopek”) przejście przy ul. Konopnickiej NIE BĘDZIE NADZOROWANE I WSPOMAGANE. Prosimy o zachowanie ostrożności. Mimo ograniczenia ruchu pojazdów w pobliżu szkoły istnieje zagrożenie związane z trwającymi robotami drogowymi, które ograniczają widoczność części jezdni pozostawionej dla ruchu aut i maszyn budowlanych.