UWAGA ZAGROŻENIE !!

W związku z robotami drogowymi prowadzonymi na ul. Zamkowej dojazd do szkoły możliwy jest wyłącznie od ul. Partyzanckiej oraz ul. Staszewskiego – ul. Mickiewicza .
W dniu 1 września udostępnimy boisko dla samochodów dowożących dzieci (wjazd z ul. Poniatowskiego – UWAGA! wąska brama i wjazd bezpośrednio na boisko) .
W dniu 1 września ze względu na wzmożony ruch pieszych oraz ruch związany z dowożeniem i odbieraniem dzieci zwracamy uwagę na konieczność ZACHOWANIA SZCZEGÓLNEJ OSTROŻNOŚCI podczas ruchu w pobliżu i na terenie szkoły(ciągi piesze, przejścia, dojazd, parkowanie, manewrowanie).
Ograniczenia związane z tą sytuacją należy uwzględnić w kolejnych tygodniach podczas codziennej drogi do / ze szkoły.