Inauguracja roku szkolnego 2021/2022

9.00 – klasy VIII – sala gimnastyczna, następnie spotkanie z wychowawcami w pracowniach:

VIII a – nr 6
VIII b – nr 12
VIII c – nr 14

9.00 – klasy II a i III a spotkania z wychowawcami w pracowniach:

II a w pracowni nr 3
III a w pracowni nr 1

9.00 – klasy VI a, VII  b i VII c w pracowniach:

VII b – nr 10
VII c – nr 9
VI a – 11

10.00 – klasy II b i III b spotkania z wychowawcami w pracowniach:

II b w pracowni nr 3
III b w pracowni nr 1

10.00 – klasy IV, V – spotkanie z wychowawcami w pracowniach:

IV a – nr 10
IV b – nr 11
V a – nr 5
V b – nr 8

10.30 uczniowie klas I – spotkanie w sali gimnastycznej, a następnie z wychowawcami w pracowniach:

I a – nr 4
I b – nr 2

Klasy I – III  wchodzą do szkoły wejściem od ul. Zamkowej.

Klasy IV – VIII wchodzą do szkoły wejściem od strony boiska

(uwaga na samochody, dla których będzie udostępnione boisko – wjazd bramą z ul. Poniatowskiego).