ZMIANY W ORGANIZACJI RUCHU PRZY NASZEJ SZKOLE

Ważne informacje dla opiekunów dowożących dzieci do szkoły. Szczególnie od 4 maja (wtorek) – wówczas uczniowie klas I – III wracają do nauki stacjonarnej. https://tramwaj41.pl/zmiany-na-ul-zamkowej-od-28…/…