REKRUTACJA 2021

Uwaga Rodzice!

W okresie od 1 lutego do 26 lutego 2021r.

prowadzony będzie nabór uczniów do klas pierwszych!

Dzieci urodzone w 2014r. zamieszkałe w obwodzie szkoły przyjmowane są z urzędu na podstawie „Zgłoszenia dziecka do szkoły” wypełnionego i podpisanego przez rodziców.

Dzieci spoza obwodu szkoły podlegają rekrutacji na podstawie wypełnionego i podpisanego przez rodziców „Wniosku o przyjęcie dziecka”.

Wzory „zgłoszenia” (dziecko z obwodu) i „wniosku” (dziecko spoza obwodu) są dostępne w sekretariacie szkoły oraz na stronie internetowej szkoły:

Informacji w sprawie rekrutacji udziela sekretariat oraz dyrektor szkoły

(tel.: 42 2153495).

Rodziców dzieci zamieszkałych w obwodzie szkoły prosimy o pilny kontakt z sekretariatem. Dopiero po weryfikacji tej grupy będziemy mogli określić liczbę wolnych miejsc w szkole dla dzieci spoza rejonu.