Zasady bezpieczeństwa w strefie czerwonej

Zasady bezpieczeństwa w strefie czerwonej – są opisane na stronie MEN. W związku z tzw. „czerwoną strefą”, jaką zostały objęte Pabianice (powiat pabianicki) planowane na poniedziałek dyżury – spotkania z rodzicami będą realizowane przez wychowawców i nauczycieli w kontakcie telefonicznym lub on-line na Teams oraz poprzez wiadomości e-dziennika.W wyjątkowych pilnych sprawach wychowawcy zorganizują indywidualne spotkanie w uzgodnionym z rodzicami terminie, który nie będzie powodował ograniczeń i problemów w pracy szkoły.