ZASADY ORGANIZACJI SZKOŁY

Szanowni Państwo!
Zamieszczam zasady organizacji szkoły, które będą obowiązywać od 1 września 2020r., opracowane na podstawie procedur zatwierdzonych przez Prezydenta Miasta Pabianic.


Niewątpliwie będzie to trudny rok, a jego początek, pierwsze dni i tygodnie niezwykle wyczerpujące i wymagające cierpliwości wzajemnego zrozumienia zarówno od pracowników szkoły, jak i dzieci oraz Rodziców.
Mimo zapewnień MEN nie będzie to w pełni tradycyjna forma pracy, tj. w znanym od lat formacie. Okres zagrożeń COVID łączy się z wieloma wyrzeczeniami i ograniczeniami. Wiele z nich dotknie bezpośrednio środowisko naszej szkoły i każdego z jego członków.
Zgodnie z wytycznymi GIS, MEN oraz MZ znacznej zmianie ulega plan lekcji, szczególnie w klasach młodszych, dla których rezerwujemy w miarę bezpieczną przestrzeń – piętro budynku od ul. Zamkowej. Przy tworzeniu planu uwzględnione zostały zasady ograniczenia liczby dzieci /oddziałów korzystających ze wspólnej przestrzeni w tym samym czasie.
Oddziały tego samego poziomu (klasy I, II, III) zostały przydzielone do tych samych pracowni i w nich wymieniają się, co powoduje dwuzmianowość. Zgodnie z zaleceniami SANEPiD podstawowa zasada tworzenia planu lekcji wskazuje, że zajęcia powinny rozpoczynać się o tej samej porze. W praktyce powoduje to, że lekcje tzw. drugiej zmiany będą kończyły się ok. godz. 16.30.
Plan lekcji był opracowywany przez kol. Wicedyrektora szkoły, p. Janusza Koźlenko, od początku lipca i wielokrotnie zmieniany, szczególnie w sierpniu, tj. po ogłoszeniu przez MEN wytycznych do pracy szkół (obecnie jest to już 9 wersja planu lekcji).
Najważniejsze zasady zostały zapisane w regulaminie, który załączam.
W klasach IV – VIII nie jest w pełni możliwe rozdzielenie oddziałów i uczniów, choć staraliśmy się przynajmniej ograniczyć przechodzenie dzieci do kolejnych pracowni na każde kolejne zajęcia. Będzie to także ograniczało możliwość korzystania z niektórych pomocy dydaktycznych, szczególnie multimedialnych (jakość techniczna naszych komputerów nie pozwala na skompletowanie na każdym komputerze i w każdej pracowni np. kompletu multibooków itp.).
Najbardziej newralgiczne w tej grupie wiekowej będą przerwy międzylekcyjne. Jeśli nie zmienią się wytyczne GIS nie będzie w szkole obowiązku noszenia ochrony nosa i ust, jednak taka rekomendacja została zapisana w w/w procedurach i zachęcamy do jej przestrzegania.
Prosimy o ograniczenie do niezbędnego minimum własnej obecności na terenie szkoły, co wyraźnie wskazują także wspomniane zalecenia jednostek nadrzędnych.
W każdym przypadku pamiętać należy o bezpieczeństwie własnym oraz innych obecnych na terenie szkoły. Wszystkich wchodzących na teren szkoły obowiązuje dezynfekcja rąk oraz osłona ust i nosa, a także tzw. dystans społeczny.
Plan lekcji jest dostępny w e-dzienniku (proszę pamiętać o koniecznej aktualizacji hasła podczas logowania po wakacyjnej przerwie). Prosimy także o podanie wychowawcom klas co najmniej dwóch form bezpośredniego kontaktu (telefon / telefony + e-mail, ewentualnie inne komunikatory (np. Messenger)).
Mimo spodziewanych trudności życzę Dzieciom i Wam, Drodzy Państwo, a także Nauczycielom i Pracownikom szkoły przede wszystkim zdrowia i dobrego samopoczucia, wzajemnego zrozumienia oraz dobrze rozumianej pozytywnej atmosfery współpracy dla wspólnego pożytku.
Z poważaniem
Jerzy Kaczmarek