Harmonogram inauguracji roku 2020/21

Wtorek, 1 września 2020r.

Godz. 1100
Klasy pierwsze – spotkanie w sali gimnastycznej
(uczeń + 1 rodzic / opiekun)

Godz. 900
Klasa 6b – pracownia nr 10
Klasa 7a – pracownia nr 6
Klasa 8a – pracownia nr 11

Godz. 930
Klasa 4a – pracownia nr 5
Klasa 5a – pracownia nr 16
Klasa 6c – pracownia nr 8
Klasa 7c – pracownia nr 11

Godz. 1000
Klasa 4b – pracownia nr 10
Klasa 7b – pracownia nr 6
Klasa 8b – pracownia nr 14

Godz. 1030
Klasa 2a – pracownia nr 1
Klasa 2b – pracownia nr 4

Godz. 1130
Klasa 3a – pracownia nr 4
Klasa 3b – pracownia nr 1

Spotkania tylko z uczniami.

————————————–

Uczniowie klas pierwszych, drugich i trzecich  oraz klasy 4a, 7a, 7b wchodzą do szkoły wejściem głównym od ul. Zamkowej, a uczniowie pozostałych klas wchodzą do szkoły wejściem od strony boiska szkolnego.

W tym dniu nie obowiązuje zmiana obuwia, prosimy jednak o zachowanie czystości i reżimu sanitarnego, zgodnie z wytycznymi
GIS, MZ  i MEN.