UWAGA!

W OKRESIE OD 1 LIPCA DO 21 SIERPNIA 2020R.
ADMINISTRACJA SZKOŁY OBSŁUGUJE INTERESANTÓW
W GODZ. 7.00 – 15.00.

Z uwagi na okres urlopowy i cykliczne nieobecności pracowników przed wizytą w szkole prosimy o uzgodnienie jej terminu i zakresu spraw niezbędnych do załatwienia:
tel.: 42 215 34 95 lub 42 215 24 58
lub mail na adres: sp5@sp5pabianice.pl
.
Interesantów wchodzących na teren szkoły obowiązuje
reżim sanitarny!