Uwaga! Zakończenie zajęć dydaktyczno – wychowawczych i odbiór świadectw.

Zajęcia dydaktyczno-wychowawcze w szkołach i placówkach oświatowych kończą się w tym roku szkolnym w piątek, 26 czerwca. W tym dniu uczniom wydawane są świadectwa szkolne.

Zgodnie z komunikatem MEN: „w tym roku, ze względu na wciąż obowiązujący na terenie kraju stan epidemii i związane z tym ograniczenia, szkoły nie będą mogły zorganizować tradycyjnych, uroczystych akademii dla całej społeczności szkolnej. Świadectwa mogą być wydane uczniom indywidualnie lub w małych grupach, w ustalonych terminach, na świeżym powietrzu.

Forma i tryb wręczania uczniom świadectw szkolnych nie jest określona w przepisach prawa oświatowego i wynika wyłącznie z przyjętego w danej szkole zwyczaju oraz ceremoniału.

Dyrektor szkoły ustala sposób odbioru świadectw. Może on wyznaczyć określone godziny odbioru dokumentu dla danej klasy czy grupy uczniów lub pojedynczego ucznia. Jest również możliwość, aby uczeń odebrał swoje świadectwo w innym dniu. Wszystko zależy od tego, jak wielu uczniów liczy dana szkoła i jakie ma warunki.

Kluczowe jest oczywiście bezpieczeństwo dzieci i nauczycieli. Apelujemy zatem do dyrektorów szkół i placówek o przestrzeganie zaleceń Ministra Zdrowia oraz Głównego Inspektora Sanitarnego przy planowaniu zakończenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych.”

Harmonogram odbioru świadectw:

W piątek – 26 czerwca, świadectwa odbiorą uczniowie klas VIII oraz III, a także uczniowie, dla których odbiór świadectwa warunkuje realizację kontynuację obowiązku szkolnego.

Pozostali uczniowie mogą odebrać świadectwa indywidualnie w pierwszych dniach kolejnego tygodnia wg poniższego harmonogramu lub w okresie wakacji w godzinach pracy szkoły.

Harmonogram
Piątek – 26 czerwca

godz. 9.00 – spotkanie uczniów klasy VIII a z dyrekcją szkoły i wychowawcą (sala gimnastyczna)
godz. 10.00 – spotkanie uczniów klasy VIII b z dyrekcją szkoły i wychowawcą (sala gimnastyczna)
godz. 11.00 – spotkanie uczniów klasy III a z dyrekcją szkoły i wychowawcą (sala gimnastyczna) – wejście od strony boiska
w godz. 11.00 – 12.00 – III b odbiór świadectw od wychowawcy – wejście główne

Pozostałe klasy:
Poniedziałek – 29 czerwca

Klasa I a – w godz. 9.00 – 10.00 – odbiór świadectw od wychowawcy – wejście główne

Klasa VII a – w godz. 9.00 – 10.00 – odbiór świadectw od wychowawcy – wejście od strony boiska

Klasa I b – w godz. 10.00 – 11.00 – odbiór świadectw od wychowawcy – wejście główne

Klasa VII b – w godz. 10.00 – 11.00 – odbiór świadectw od wychowawcy – wejście od strony boiska

Klasa II a – w godz. 11.00 – 12.00 – odbiór świadectw od wychowawcy – wejście główne

Klasa VI a – w godz. 11.00 – 12.00 – odbiór świadectw od wychowawcy – wejście od strony boiska

Wtorek – 30 czerwca

Klasa II b – w godz. 9.00 – 10.00 – odbiór świadectw od wychowawcy – wejście główne

Klasa VI b – w godz. 9.00 – 10.00 – odbiór świadectw od wychowawcy – wejście od strony boiska

Klasa IV a – w godz. 10.00 – 11.00 – odbiór świadectw od wychowawcy – wejście główne

Klasa VI c  – w godz. 10.00 – 11.00 – odbiór świadectw od wychowawcy – wejście od strony boiska

Klasa V b – w godz. 11.00 – 12.00 – odbiór świadectw od wychowawcy – wejście główne

Klasa V c – w godz. 11.00 – 12.00 – odbiór świadectw od wychowawcy – wejście od strony boiska

Uwaga!

Podczas wchodzenia do szkoły i pobytu na jej terenie obowiązuje reżim sanitarny, o którym mowa w wytycznych GIS. MZ oraz MEN, tj.:
1. dezynfekcja rąk (przy drzwiach głównych – dozownik automatyczny; wejście od boiska – dozownik ręczny)
2. maseczka na twarzy lub przyłbica (może być zdjęta podczas spotkań w sali gimnastycznej )
3. odbiór świadectwa w rękawiczkach jednorazowych
4. wskazany własny długopis do potwierdzenia odbioru świadectwa