OGŁOSZENIA

W piątek, 12 czerwca, szkoła będzie nieczynna (dzień wolny od zajęć dydaktycznych i brak zgłoszeń dzieci do opieki). Nie będą prowadzone zajęcia dydaktyczne on-line, nie będą także przesyłane materiały do pracy zdalnej. Ale (UWAGA, UCZNIOWIE klas IV – VIII!) można, a w określonych przypadkach nawet trzeba, odesłać zaległe prace w terminie ustalonym przez nauczyciela, szczególnie, jeśli ocena roczna nie jest jeszcze ustalona w dzienniku.
Do dnia 15 czerwca nauczyciele ustalają roczne oceny z przedmiotów objętych planem nauczania (po tym dniu nie ma możliwości zmiany ustalonej oceny w trybie innym niż określony w przepisach).

W dniach 16 – 18 czerwca odbędą się egzaminy uczniów klas VIII. Wszystkich uczniów oraz nauczycieli zaangażowanych w procedurę organizacji egzaminów obowiązuje reżim sanitarny określony w wytycznych, których zasady przekazywali wychowawcy i które przypomnimy na spotkaniach z uczniami w dniu 15 czerwca (odbędą się wg przekazanego harmonogramu).
Dzień 19 czerwca (piątek) to dzień normalnej pracy w warunkach zdalnych, a więc nauczyciele realizują zaplanowane na piątek zajęcia lub przesyłają materiał zgodnie z dotychczasowymi zasadami.
Zasady organizacji odbioru świadectw w związku z zakończeniem nauki w warunkach pandemii przekażemy w przyszłym tygodniu.