Uwaga!

Od dnia 25 maja wstęp na teren budynku w godz. 7.30 – 15.30 dla rodziców dzieci zgłoszonych do zajęć opiekuńczo – wychowawczych, w wyznaczonych terminach – dla uczniów klas VIII, a od 1 czerwca pozostałych klas na podstawie harmonogramu konsultacji, który będą przekazywali wychowawcy klas, a także w sprawach pilnych i niezbędnych po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym.

Od 25 maja na terenie szkoły obowiązują zasady określone w wytycznych Ministerstwa Zdrowia, Głównego Inspektora Sanitarnego oraz Ministerstwa Edukacji Narodowej oraz w Procedurze bezpieczeństwa w Szkole /…/ w okresie pandemii COVID19.

Przy wejściu do budynku zorganizowana jest strefa do odkażania rąk.
Rodzice / opiekunowie, których dzieci zostały zakwalifikowane na podstawie zgłoszenia, przekazanego w odpowiednim terminie do wychowawcy klasy, w wchodzą do szkoły z zachowaniem dystansu społecznego wynoszącego minimum 2 metry.
Rodzice / opiekunowie zatrzymują się w wyznaczonej strefie, zdejmują dziecku maseczkę i przekazują dziecko pracownikowi szkoły.
Dziecku dokonuje się pomiaru temperatury.
Dla potrzeb udziału uczniów w konsultacjach obowiązuje Procedura organizacji konsultacji na terenie Szkoły.

Osoby, które wchodzą na teren szkoły mogą być za ich zgodą poddane bezdotykowemu badaniu temperatury ciała.
Wszystkie sprawy wymagające pobytu na terenie szkoły należy załatwiać w masce oraz rękawiczkach ochronnych.

Dane teleadresowe szkoły:

Telefony:
42 215 34 95
42 215 24 58
512 107 729 (kom.)

Poczta elektroniczna: sp5@sp5pabianice.pl

Bieżące informacje udostępniamy:

– w dzienniku elektronicznym

https://uonetplus-dziennik.vulcan.net.pl/pabianice/003499/

oraz na stronie: http://sp5pabianice.pl/

lub https://facebook.com/sp5pabianice/