Informacja Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu dotycząca wypłaty stypendiów szkolnych:

Ze względu na epidemię koronawirusa, przyznane stypendia szkolne będą przekazywane na konto rodzica/opiekuna dziecka.
W związku z tym, prosimy rodziców/opiekunów o dostarczenie w dniach od 1 do 12 czerwca 2020 r. do Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu Urzędu Miejskiego w Pabianicach przy ul. Św. Jana 10, decyzji na stypendia, rachunków za wydatki poniesione dla ucznia oraz nr konta bankowego (nazwa banku, nr konta, imię i nazwisko oraz adres właściciela konta), na które stypendium ma być przekazane.
Rachunki przyjmujemy tylko raz na całą kwotę przyznanego stypendium.
Telefon kontaktowy Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu: 42 22 54 639