Termin złożenia wniosku do szkół ponadpodstawowych.

  • Złożenie wniosku o przyjęcie do szkół ponadpodstawowych (w przypadku prowadzenia naboru w formie elektronicznej wniosek składa się tylko do szkoły pierwszego wyboru) wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów rekrutacyjnych; w naborze elektronicznym kandydat wybiera dowolną liczbę oddziałów z trzech szkół ponadpodstawowych, do których chciałby być przyjęty, układając je w formie listy preferencji, rozpoczynając od oddziału do którego chciałby być przyjęty w pierwszej kolejności (klasy z tej samej szkoły nie muszą być umieszczane obok siebie na liście):

od dnia 11 maja 2020r. do dnia 23 czerwca 2020r. godz. 15:00

  • Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej dwujęzycznej, oddziału wstępnego, oddziału dwujęzycznego, oddziału międzynarodowego, oddziału przygotowania wojskowego, oddziału sportowego w szkołach ponadpodstawowych oraz do szkół mistrzostwa sportowego, wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów rekrutacyjnych (w przypadku prowadzenia naboru w formie elektronicznej wniosek składa się tylko do szkoły pierwszego wyboru):

od dnia 11 maja 2020r. do dnia 20 maja 2020r. godz. 15:00