OFFICE 365

Informujemy, że szkoła uzyskała dostęp do pakietu Office 365 dla Edukacji, który zapewnia BEZPŁATNE NARZĘDZIA do pracy, w tym edytor tekstu Word, magazyn dokumentów i plików w „chmurze” pod nazwą „OneDrive”, arkusz kalkulacyjny Excel, a przede wszystkim możliwość pracy on-line, tj. w czasie rzeczywistym (np. czat, rozmowa telefoniczna lub wideokonferencja).
Każdy uczeń ma przypisane do swojego nazwiska indywidualne konto oraz hasło.
W „wiadomościach” e-dziennika będziemy przekazywać te dane do zalogowania się w aplikacji Office 365.
Po otrzymaniu kodu dostępu należy przeprowadzić logowanie:
– po uruchomieniu przeglądarki wchodzimy na stronę https://www.office.com/
wybieramy przycisk zaloguj się, a następnie podajemy w kolejnych oknach swoją nazwę użytkownika i hasło.
Przykład:
Kod dla ucznia o nazwisku Marek Prymus: m.prymus@sp5pabianice.pl
Indywidualne hasło składa się z trzech liter i pięciu cyfr, np. Bgh09326
Uczniowie są już przypisani do swoich klas, mogą być również dołączeni do zespołów tworzonych przez nauczycieli.
W aplikacji Teams są łatwo dostępne funkcje: czat z wybranym użytkownikiem lub z całym zespołem (np. klasowym), praca z dokumentami, załączanie materiałów, telefon, tj. rozmowa on-line z dowolnym użytkownikiem (na komputerze stacjonarnym niezbędny jest mikrofon (+ ewentualnie słuchawki), a także wideokonferencja (niezbędna jest kamera internetowa)
Zachęcamy do korzystania z tych narzędzi, szczególnie w okresie ograniczenia funkcjonowania szkoły.
Kod i hasło dostępu wysyłamy na prośbę rodziców lub uczniów poprzez „wiadomości” e-dziennika.