Uwaga, Rodzice dzieci podlegających rekrutacji do klas pierwszych!

20 marca 20202r.
Uwaga! Rodzice, uczniowie!
Zgodnie z zarządzeniem Prezydenta Miasta Pabianic z dnia 16 marca 2020r. szkoła wykonuje swoje zadania w sposób wyłączający bezpośrednią obsługę interesantów.
Jeżeli przepisy prawa wymagają osobistego stawiennictwa w szkole, następuje to po uprzednim umówieniu wizyty – telefonicznie lub pocztą e-mail.
Numery telefonów:
42 215 34 95
42 215 24 58

Komórkowy:
512 107 729
Adres e-mail:
sp5@sp5pabianice.pl

Procedura rekrutacji w pierwszym terminie została zakończona. Oryginał oświadczenia – potwierdzenie woli przyjęcia dziecka do szkoły przesłane w formie skanu lub telefonicznie można złożyć po okresie zawieszenia pracy szkoły.

W sprawie złożenia oświadczenia – potwierdzenia woli przyjęcia dziecka prosimy kontaktować się z sekretariatem szkoły telefonicznie:
42 215 34 95
42 215 24 58
lub 512 107 729 (kom.)
w godzinach: 8.00 – 12.00.
lub pocztą elektroniczną na adres:
sp5@sp5pabianice.pl.
Powyższe dane kontaktowe obowiązują również w innych sprawach pilnych.

17 marca 2020r. – PISEMNE OŚWIADCZENIE WOLI PRZYJĘCIA DO SZKOŁY NALEŻY ZŁOŻYĆ W FORMIE ELEKTRONICZNEJ W POSTACI SKANU LUB ZDJĘCIA DOKUMENTU WYSŁANEGO NA ADRES: SP5@SP5PABIANICE.PL

DOPUSZCZA SIĘ WIADOMOŚĆ SMS WYSŁANĄ Z NUMERU TELEFONU WSKAZANEGO WE WNIOSKU. OŚWIADCZENIE MOŻNA ZŁOŻYĆ TAKŻE DO OZNAKOWANEGO POJEMNIKA LUB SKRZYNKI NA LISTY ZAWIESZONEJ W WEJŚCIU DO BUDYNKU OBOK LISTY ZAKWALIFIKOWANYCH
W GODZINACH PRACY SZKOŁY (8.00 – 12.00).

ORYGINAŁ OŚWIADCZENIA NALEŻY WYSŁAĆ LISTOWNIE LUB DOSTARCZYĆ OSOBIŚCIE PO USTANIU ZAGROŻENIA EPIDEMICZNEGO.