Nasze przygody z językiem

W ramach realizowanej w szkole innowacji pedagogicznej pt. „English in Action – z angielskim wszędzie jesteś w domu” w dniu 31 stycznia 2020 r odbył się szkolny konkurs z języka angielskiego „Landmarks”. Uczestnikami byli reprezentanci klas 6 i 7, po dwóch z każdej klasy. Uczniowie już w styczniu otrzymali listę zabytków i znanych miejsc, aby przygotować się do konkursu poprzez wyszukanie w zasobach internetowych zdjęć, a także podstawowych informacji o tych miejscach. Podczas konkursu uczniowie rozwiązywali zadania związane ze znajomością zabytków i znanych miejsc oraz elementów kultury krajów angielskojęzycznych: Wielkiej Brytanii, Stanów Zjednoczonych, Kanady i Australii i Nowej Zelandii. Wykonanie tych zadań wymagało od uczestników umiejętności rozpoznawania, nazwania i zlokalizowania na mapie przedstawionych na zdjęciach miejsc. Następnie uczniowie dokonywali wyborów w teście z pytaniami zamkniętymi, wykorzystując w praktyce nie tylko wiedzę o krajach anglojęzycznych , ale również z geografii, historii i wiedzy o społeczeństwie. Ostatnie zadanie konkursowe w formie puzzle doskonaliło ich wyobraźnię przestrzenną, koncentrację oraz zdolności logicznego myślenia po to, by jak najszybciej ułożyć z puzzle The Tower of London. Wszyscy uczniowie doskonale przygotowali się do konkursu, a zwycięzcy otrzymali drobne nagrody i upominki oraz dyplomy podczas spotkania samorządu uczniowskiego 10 lutego 2020r. Wyniki konkursu: I miejsce- Patrycja Słabiak kl.6c II miejsce- Jerzy Wojtas kl.6b III miejsce Julia Warzycha kl.6b ex aequo Marcin Lewandowski kl.7a. Gratulacje dla zwycięzców i wszystkich uczestników konkursu!

Organizatorki konkursu: M. Wójtowicz – Kuna, M. Tomczyk