Z głębokim smutkiem przyjęliśmy wiadomość, że w dniu 6 lutego zmarła emerytowana nauczycielka Szkoły, p. Teresa Przybyła. Część Jej pamięci!