REKRUTACJA 2020 – 2021

Uwaga Rodzice!
Trwa nabór uczniów do klas pierwszych!
Dzieci urodzone w 2013r. zamieszkałe w obwodzie szkoły przyjmowane są z urzędu na podstawie zgłoszenia wypełnionego i podpisanego przez rodziców.
Dzieci spoza obwodu szkoły podlegają rekrutacji wg kryteriów określonych w Uchwale nr XVI/195/20 Rady Miejskiej w Pabianicach z dnia 8 stycznia 2020r. (https://bip.um.pabianice.pl/uch…/15604/uchwala-nr-xvi-195-20) i na podstawie wypełnionego i podpisanego przez rodziców wniosku o przyjęcie dziecka.

Więcej informacji w zakładce REKRUTACJA 2020 (na górze strony).