NOWY ROK 2020.

Z życzeniami wielu sukcesów i radości, realizacji wszelkich zamierzeń popartej dobrym zdrowiem i w pozytywnym nastroju rozpoczynamy pierwszy rok dwudziestolecia.
Jednocześnie przypominamy, że pierwsze zajęcia po świątecznej przerwie odbędą się w dniu 7 stycznia (wtorek). wg dotychczasowego planu lekcji.
W dniach 2 i 3 stycznia (czwartek i piątek) szkoła zapewnia opiekę dzieciom, których rodzice zadeklarowali taką potrzebę ze względu na swój czas pracy.
Do dnia 10 stycznia ustalone zostaną ostateczne oceny za I półrocze nauki.
Od 13 stycznia do 26 stycznia – dwutygodniowe ferie zimowe. Naukę w II półroczu rozpoczniemy 27 stycznia. W dniach 29 i 30 stycznia (środa i czwartek) odbędą się spotkania wychowawców z rodzicami w związku z podsumowaniem pierwszego okresu nauki.
Wszystkiego najlepszego w 2020r.