Przygody z językiem

W piątek 13 grudnia odbył się konkurs językowy „Spelling Genius” w ramach innowacji z języka angielskiego „English in action”. Głównym celem konkursu było doskonalenie umiejętności literowania wyrazów oraz poszerzenie zasobu słownictwa.Adresatami konkursu byli uczniowie klas 3-8, reprezentowani przez dwuosobowe zespoły. Konkurs składał się z dwóch części, w pierwszej uczniowie zapisywali literowane wyrazy przez nauczyciela z uwzględnieniem poprawności zapisu, a w drugiej każdy z uczestników sam literował wylosowane dwa wyrazy w języku angielskim.Uczestnicy doskonale poradzili sobie z zadaniami bo „spellingowanie” wcale nie jest takie trudne.W poniedziałek 16 grudnia odbyło się podsumowanie szkolnego konkursu podczas zebrania samorządu uczniowskiego, na którym nagrodzono zwycięzców i wyłoniono geniusza literowania.Wyniki były zdumiewające, jury musiało przyznać po kilka miejsc ex aeguo dla wyróżnionych.I miejsce zajęli Marcel Bryl z 5c, Julia Niewiadomska z 6c, Aleksander Pogocki z 6c oraz Wiktor Skrzydlewski z 7aII miejsce zajęliAdam Włodarczyk z 5c i Adrian Grzelka z 8bIII miejsce zdobyliJulia Warzycha z 6b, Marcin Lewandowski z 7a, Justyna Stanisławska z 7b, Maja Zdybek z 8a oraz Aleksander Borkiewicz z 8a.Wszyscy uczniowie reprezentujący swoje klasy otrzymali drobne upominki, natomiast zwycięzcy.

Opracowanie: M. Kuna, M. Tomczyk.

On Friday, December 13, there was a spelling competition in our school. Classes from 3rd to 8th took part in it. A pair of the best students from each class took their seats and the competition began. In the first round Mrs.Małgorzata Kuna was spelling words twice and we had to write them. This round was pretty easy. The next round was harder. We had to draw two words from a box and spell them. Mrs Marta Tomczyk was writing down the words we were spelling.Some students were stressed in this part but other than that everyone was having fun.Results:1st placeMarcel Bryl 5c, Julia Niewiadomska,6c Aleksander Pogocki 6c, Wiktor Skrzydlewski 7a2nd placeAdam Włodarczyk 5c, Adrian Grzelka 8b3rd placeJulia Warzycha 6b, Marcin Lewandowski 7a, Justyna Stanisławska 7b, Maja Zdybek 8a, Aleksander Borkiewicz z 8aCongratulations!Best thanks to Mrs Kuna and Tomczyk for organizing this awesome competition!

By Adrian Grzelka 8b