Prośba do Rodziców uczniów klas IV – VIII!

Prosimy o zapoznanie się z informacjami dotyczącymi wyposażenia uczniów w dodatkowe przybory do przedmiotów realizowanych w klasach IV – VIII. Są one zawarte w treści „Załącznika nr 1 do Uchwały nr 21/2018/2019 Rady Pedagogicznej Szkole Podstawowej nr 5 im. Grzegorza Piramowicza w Pabianicach z dnia 17.06.2019r.” pod adresem:

http://oswiata.bip-pabianice.pl/bip_download.php?id=1189

Prosimy o zaopatrzenie dzieci w zeszyty o objętości stron wskazanej dla danego przedmiotu. Nie ma potrzeby kupowania zeszytów grubszych niż wskazane (!), np. w klasie IV do j. polskiego – zeszyt w linię 32 kart., do historii – zeszyt w kratkę 32 kart. itd. – wg informacji dla danego przedmiotu w klasie.

Harmonogram inauguracji roku szkolnego w poście poniżej.

ZAPRASZAMY DO SZKOŁY! 🙂

Harmonogram inauguracji roku 2019/20 – 2 września (poniedziałek):

godz. 9.00 – klasy pierwsze
(spotkanie w sali gimnastycznej, podział na klasy, spotkanie z wychowawcami w pracowniach):
kl. I a – pracownia nr 1
kl. I b – pracownia nr 4 godz. 10.00 – klasy II – VI – spotkania z wychowawcami w pracowniach:
II a – pracownia nr 4
II b – pracownia nr 1
III a – pracownia nr 3
III b – pracownia r 2
IV a – pracownia nr 16
V b – pracownia nr 7
V c – pracownia nr 8
VI a – pracownia nr 6
VI b – pracownia nr 5
VI c – pracownia nr 11

godz. 11.00 – klasy VII i VIII (spotkania z wychowawcami, udział w uroczystości inauguracji r. szk.):
VII a – pracownia nr 11
VII b – pracownia nr 14
VIII a – pracownia nr 12
VIII b – pracownia nr 16

Ok. godz. 12.00 w sali gimnastycznej rozpocznie się miejska uroczystość inauguracji roku szkolnego z udziałem władz miasta oraz zaproszonych gości (boisko będzie udostępnione do zaparkowania samochodów).
W uroczystości wezmą także udział uczniowie klas VII i VIII
(zgodnie z „Ceremoniałem szkolnym” obowiązują stroje odświętne (galowe) i „złota” tarcza szkolna).
Uczniom przypominamy o obowiązku zmiany obuwia
bez względu na warunki atmosferyczne (!).