Prośba do Rodziców uczniów klas IV – VIII!

Prosimy o zapoznanie się z informacjami dotyczącymi wyposażenia uczniów w dodatkowe przybory do przedmiotów realizowanych w klasach IV – VIII. Są one zawarte w treści „Załącznika nr 1 do Uchwały nr 21/2018/2019 Rady Pedagogicznej Szkole Podstawowej nr 5 im. Grzegorza […]