„Apteczka pierwszej pomocy emocjonalnej”

🟢Wczoraj po raz kolejny była okazja, by zaprezentować przedstawienie „Apteczka pierwszej pomocy emocjonalnej” naszym SPECJALNYM GOŚCIOM oraz całej społeczności szkolnej.

🟢Tym razem z naszego zaproszenia skorzystały panie: Elżbieta Nerwińska i Sylwia Wierzchowska, autorki programu profilaktyki pozytywnej, zwanego „Apteczką pierwszej pomocy emocjonalnej”.

🟢Celem projektu jest rozwijanie w dzieciach podstawowych umiejętności społecznych i emocjonalnych oraz wsparcie ich w radzeniu sobie z trudnościami.

🟢Zalety tego projektu dostrzegł Wydział Profilaktyki i Wspierania Rodziny w Pabianicach (dawny OPiIS), który z obecną na spotkaniu, panią kierownik Dorotą Franek na czele, zdecydował o konieczności przeszkolenia pabianickich pedagogów. Założeniem szkolenia było wdrożenie proponowanych rozwiązań w szkołach. Zadania tego podjęły się trenerki Barbara Papierz i Bogusława Rajska, którą mieliśmy dziś okazję gościć.

🟢Dobro naszych wychowanków szczególnie leży nam na sercu, dlatego nie mieliśmy wątpliwości, by wziąć udział w proponowanej inicjatywie. Z pracami w trzech grupach wystartowaliśmy jeszcze w marcu ubiegłego roku. W oparciu o założenia programu powstał spektakl o tym samym tytule – „Apteczka pierwszej pomocy emocjonalnej”.

🟢O pomoc w realizacji działania zwróciliśmy się do Wydziału Spraw Społecznych i Gospodarczych w Pabianicach. Dzięki wsparciu finansowemu jakie otrzymaliśmy, mogliśmy wystąpić w „zielonych barwach”, które stały się znakiem firmowym przedsięwzięcia. Cieszymy się, że w dzisiejszym spotkaniu mogła wziąć udział pani Ewa Smuga – naczelnik WSSiG w Pabianicach.

🟢Spotkanie przebiegło w przyjaznej atmosferze. Wysiłki twórców spektaklu zostały docenione przez zaproszonych.

🟢Na koniec pani dyrektor Aleksandra Czestkowska wyraziła podziękowanie za udział w spotkaniu przybyłym gościom. Doceniła starania wszystkich zaangażowanych w jego przygotowanie osób.

🟢Podziękowania otrzymali uczniowie biorący udział w przedstawieniu, autorka i jednocześnie reżyser spektaklu Dorota Olejnik oraz pani Urszula Bodył, pedagog szkolny, współprowadząca spotkanie.